Friday, 23/3/2018 | 6:55 UTC+1

Ervin Schrödinger a jeho kočka

Máte rádi seriál Teorie velkého třesku? Tak jste se určitě setkali s myšlenkovým pokusem zvaným Schrödingerova kočka. Tento čistě teoretický pokus je předmětem mnoha vtipů a výrazně se projevil také v kultuře filmové i literární.
 
Fyzika je věda, která zkoumá zákonitosti přírodních jevů. Rozděluje se na celou řadu oborů. Oproti klasické fyzice se můžeme setkat s kvantovou fyzikou.
 věda a technika

Kvantová mechanika

S kvantovou fyzikou, v rámci teorie se setkáváme s kvantovou mechanikou a kvantovou teorií pole, si spojujeme zejména slavného vědce Alberta Einsteina. Ale nebyl to jen Einstein. Ještě před Einsteinem to byl Max Planck a po něm Erwin Schrödinger, jehož jméno je spojeno se vznikem moderní kvantové mechaniky.
Erwin Schrödinger spolupracoval s Albertem Einsteinem, nicméně časem se stává Einstein jeho kritikem pro Schrödingerův skeptický postoj. I přes Einsteinovu kritiku Schrödinger projevuje charakter, a když vidí perzekuci židů (Einstein byl také žid), emigruje a otevřeně vyslovuje nesouhlas s politikou své země.
Schrödinger se kromě kvantové mechaniky zabývá také filozofií, popularizací vědy, napsal například knihu Co je život? Tato kniha byla sice psaná pro laiky, ale přesto ovlivnila celou řadu vědců.
V roce 1933 dostává spolu s Paulem Diracem Nobelovu cenu za formulaci nerelativistické vlnové rovnice pro popis hmotných částic, která je na jeho počest nazývána Schrödingerova rovnice.
Více než Schrödingerovu rovnici většina lidí zná výše uvedenou Schrödingerovu kočku.
fraktální obraz
O co se vlastně jedná? Jedná se o myšlenkový pokus z roku 1935.
Do zapečetěné krabice je umístěna kočka a puška, která na kočku míří a vystřelí, když se rozpadne radioaktivní jádro. Pravděpodobnost, že se tak stane je půl na půl. Když se schránka otevře, najdeme kočku buď živou, nebo mrtvou. Před otevřením schránky je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky a stavu živé kočky. Tento názor mnozí filozofové považují za zcela nepřijatelný, protože kočka nemůže být napůl zastřelená a napůl nezastřelená. Jejich námitky pramení z toho, že používají klasickou představu reality, podle které má objekt jednoznačnou historii (světočáru). Podle kvantové mechaniky je třeba se na realitu dívat tak, že objekt nemá jedinou historii, ale různě pravděpodobné historie. Ve většině případů se pravděpodobnosti určité skupiny historií vzájemně zruší, ale v některých případech se naopak pravděpodobnosti některých sousedních historií zesilují. V případě Schrödingerovy kočky jsou dvě historie, které jsou zesíleny. V jedné historii je kočka mrtvá, ve druhé živá. Podle kvantové teorie mohou obě historie existovat paralelně vedle sebe. Schrödingerova kočka je jednoduchým a elegantním příkladem problému měření v kvantové mechanice.

Ervin Schrödinger a jeho kočka
4.2 (84%)5