Široký výběr učebnic pro střední školy

Učebnice pro střední školy jsou většinou rozdělené na dvě skupiny. Ty, které jsou v podstatě společné pro většinou středních škol a na ty, které jsou určené pouze určitým oborům. Jedním z vyučovaných předmětů, který je společný, je český jazyk nebo například dějepis. Druhá skupina je mnohem širší.
o Učebnice pro střední školy jsou rozdělené podle konkrétních oborů.
o Největší rozsah mají tradičně učebnice pro gymnázia, protože většinou nemají určité zaměření a jedná se o klasické vzdělání.

PS-ucebnicemapy

Některé vyučované předměty jsou rozdělené ještě na několik podskupin. Školy, které jsou zaměřené na obory související s fyzikou nebo klasická gymnázia, využívají pro studium svých žáků učebnice fyziky, rozdělené na různá fyzikální odvětví. Fyzika pro střední školy může být tedy podrobným vysvětlením optiky, molekulové fyziky a termiky a dalších oblastí fyzikálních zákonů a zákonitostí.

skolni atlas

Užší zaměření má i zeměpis

Mezi učebnice, které mají několik dalších užších zaměření, patří například zeměpis pro střední školy určený pro konkrétní vzdělávací obory.
· Školy, které jsou zaměřené na cestovní ruch, využijí učebnice pro hotelové a jiné střední školy, které patří do oblasti zeměpisu cestovního ruchu.
· Školy, které se specializují na ekonomiku a hospodářské obory, mají k dispozici hospodářský zeměpis, který se zabývá regionálními aspekty světového hospodářství.
Dobrým doplňkem těchto učebnic jsou atlasy a mapy. Ty ale nacházejí své uplatnění u všech studovaných oborů. Díky přehledně zpracovaným mapám mohou studenti získat přehled o rozdělení světa a všech potřebných reáliích. Nejen studenty, ale i pedagogy jsou vítané učebnice, které efektivně připraví studenty na maturitu z určitého konkrétního oboru. V současné době lze najít tyto učebnice a cvičebnice pro každý maturitní předmět.