Wednesday, 19/6/2019 | 9:49 UTC+2

Na jaře přistavím k boudě dílnu

Ano. Koukáte na boudu na zahradě, kde máte uskladněny různé věci. Od kol, lyží až po nářadí. Co byste za to dal, kdyby ta bouda byla větší, a vy jste nyní mohl v ní něco kutit, opravovat tvořit. Proto vás to napadlo. Proto jste se rozhodl k boudě na jaře napojit přístřešek, který by vám umožňoval pracovat venku i v případě nepříznivého počasí jako je dneska.
Jak to provést? Pokud chcete napojit nějakou konstrukci ke stávající boudě, budete muset provést několik úprav. Za prvé budete muset na boudě vytvořit ukotvení pro napojení nové konstrukce. To nebude nic složitého, Postačí, když k šikmé střeše připevníte dva trámky. Stačily by i ocelové úhelníky ale ty by nevypadaly tak úhledně a navíc trámky později poslouží i jako držák pro různé police.
stromy u chatky
Za druhé musíte upravit budoucí podlahu nové boudy. Můžete ji nechat hliněnou. Pokud bude bouda mít solidní střechu, zůstane suchá. Jen musíte případnou vodu při deštích odvést mimo plochu podlahy boudy. Nebo se můžete rozhodnou pro podlahu dřevěnou. Bude sice dražší, za to bude napořád. Podlahu budete stavět obdobně jako byste stavě podlahu na terase. To znamená základní konstrukce, který bude postupně krytá podlahovými prkny. Samozřejmě musíte mít vše v rovině. Použijte k tomu vodováhu. Váhu měřte jak po obou stranách tak úhlopříčně.
Nyní zbývá vztyčit základní hranoly, které budou tvořit hlavní nosnou konstrukci. Nejdříve vyhloubíme dostatečnou díru, kterou vyplníme betonem. V něm ukotvíme držák na stojící hranol. Ještě dokud beton nezaschne, uchytíme do držáku hranol a podepřeme tak aby byl ve svislé poloze. Kdybychom to neprovedli nyní, měli bychom později problém.
Nyní máme nosnou konstrukci. Tu svážeme ve vrchní úrovni do tzv. věnce. Z něj pak vyženeme ještě nahoru konstrukci budoucí střechy. Když se nyní podíváme na naši zahradní, stavbu vidíme jakousi klec, bez stěn.
Ty vytvoříme obložením stavební řezivem. Můžeme vytvořit boudu se čtyřmi stěnami, nebo jakýsi polootevřený altán. Ten může pak sloužit nejen jako dílna.
zasněžené chatky
Stěny boudy jsou již skoro hotovy. Je na čase postavit střechu pomocí střešních latí a vhodně zvolené krytiny. Pokud chcete použít asfaltový šindel, použijte místo latí opět desky a vytvořte tak zvané plné bednění.
Tak a bouda je hotova. Teď ji můžete namořit barvou a začít ji využívat.

Na jaře přistavím k boudě dílnu
4 (80%)4