Práce cizinců v ČR – jaké povinnosti je nutné splnit?


Práce cizinců v ČR – dlouhodobý či krátkodobý pobyt

V české legislativě naleznete hned několik typů pobytů cizinců. Jedná se o krátkodobý pobyt, který není delší než 90 dní, dlouhodobé vízum, které je pro ty, kdo chtějí zůstat v ČR 90 dnů až 6 měsíců, také dlouhodobý pobyt na dobu delší než 90 dnů a samozřejmě je možný i trvalý pobyt.

Jaké jsou povinnosti cizince v ČR

Každý cizinec, který přijede do ČR má tzv. ohlašovací povinnost. V případě, že ji neprovede, dopouští se přestupku a je s ním zahájeno přestupkové řízení. Každý občan třetí země se musí do tří dnů hlásit na pracovišti cizinecké policie, konkrétně na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR.

K provedení ohlašovací povinnosti je potřeba mít platný cestovní doklad a přihlašovací lístek, případně bude cizinec vyzván k předložení platného cestovního zdravotního pojištění a dokladu o jeho uhrazení. Přihlašovací povinnost nemají občané mladší 15 let a osoby nahlášené ubytovatelem.

Zaměstnanecká karta pro cizince

V případě, že se cizinec vydal do České republiky za prací, musí mít vyřízenou zaměstnaneckou kartu. Tato karta umožní legální pobyt i práci na našem území. Plastová zaměstnanecká karta opravňuje jejího držitele k dlouhodobému pobytu a předem definované práci. V případě držení této karty není nutné vízum a její platnost je dva roky s možností opakovaného prodloužení.

happy-young-african-businessman-min

Pojištění cizinců

Cizinci, kteří pobývají na území ČR musí mít sjednáno pojištění cizinců. Ti cizinci, kteří nemohou být pro nesplnění podmínek zahrnuti do veřejného zdravotního pojištění, musí si uzavřít komerční pojištění pro cizince, které lze sjednat v kterékoliv pojišťovně a to přímo na pobočce nebo naopak v pohodlí domova.

Tento typ pojištění je určen pro cizince pobývajícího v zemích schengenského prostoru. Jste povinni zakoupit zdravotní pojištění pro cizince, pokud se chystáte na delší dobu do Česka a na krátkodobý, dlouhodobý či trvalý pobyt. Pojištění je také vhodné, pokud nejste občanem Evropské unie a cestujete do naší země za turistikou, vzděláváním nebo za zábavou. Je určeno všem, kteří chtějí být pojištěni proti nákladům a pomoci související s náhlým onemocněním a léčbou.

V závislosti na pojišťovně může pojistka pokrýt náklady spojené s: provedení testů potřebných pro stanovení diagnózy, ambulantní léčbu, pobyt v nemocnici a hospitalizace, zubní ošetření, nákup léků, poskytování lékařské pomoci, transport do zdravotnického zařízení, doprava do země trvalého pobytu, převoz ostatků do země trvalého pobytu.

Při nákupu zdravotního pojištění pro cizince nezapomeňte vždy dodržovat příslušné předpisy a bezpečnostní pravidla. Nezapojujte se do činností nebo věcí, pro které nemáte oprávnění (např. řidičský průkaz). Noste také osobní ochranné pomůcky, jako je záchranná vesta a přilba při cvičení vodních sportů nebo přilba při jízdě na kole nebo na lyžích. Vždy si přečtěte informace obsažené ve všeobecných pojistných podmínkách.