Smysl a cíl TED TALKS

Www


Co si vlastně představit pod pojmem Ted Talks? K čemu slouží tento webový portál? Jaké je poslání při transportu myšlenek a v čem tkví osvěta? A kdo se stal slavnou a populární osobností právě díky vystupení na konferenci Ted?
myšlenky nad lidmi 
Ted neboli význam těchto tří slov a ještě mnohem více
 
Ted je původně zkratka tří slov – Technology, Entertainment a Design. Nyní se spíše můžete setkat s výkladem jako Thinker, Enarble and Doer. Každopádně jak už z významu slov vyplývá, jedná se o šíření myšlenky prostřednictvím každoroční konference. A nejen to. Prostřednictvím webové platformy je tak reálné šíření myšlenek po celém světě. Své o tom ví i jeden z bývalých amerických prezidentů Bill Clinton.
 
Ted to jsou myšlenky šířené prostřednictvím krátkých a vlivných rozhovorů. Vše započalo roku 1984 jako konference. Dnes se zaměřuje v podstatě na veškerá témata, jako například vědu, politiku, techniku, globální situaci apod. Vše je podáno ve více jak sto deseti světových jazycích!
 
Ted aneb jak, proč a kde to vše začalo?
 
Jak už je výše uvedeno, vše začalo v roce 1984. Podepsáni jsou pod touto ideou myšlenek páni Richard Saul Wurman a Harry Marks. Od roku 1990 se pořádají každým rokem pravidelně konference za účelem zpráv mající nejen efekt v rámci poselství. A od roku 2001 je webová platforma pod patronátem mediální osobnosti Chrise Andersona. Díky němu se tak Ted Talks stal veřejnou platformou. První zveřejnění na webu několika vystoupení tak bylo v premiéře v červnu 2006. Vzhledem k tomu, že prvních šest zveřejněných vystoupení během pár měsíců vidělo přes milión lidí, bylo rozhodnuto o smyslu webové platformy.
 
Portál TED.com
 
Nejen konference jsou pořádány. Ale na webu jsou k dispozici i veškeré záznamy z různých vystoupení. Videa mají vysokou sledovanost. Avšak to není vše! Pod platformou jsou organizována i setkání jiného druhu, jako například Ted Global či Ted Summit. Své význačné místo zde zaujímá i věhlasná lékařská konference TEDMED.
 barevné bubliny
Alternativy pro získání a užití si Ted Talks
 
Ted je oceněnou webovou platformou, kterou si můžete užít zdarma i na mobilním telefonu či tabletu. Vše je možné rovněž instalovat do svého přístroje jako webovou aplikaci. Přístup poté máte ke všem videím. Také si můžete stáhnout rozhovory a poté si je pustit v režimu off. Reálná je synchronizace vašeho účtu a tím tak získat bezprostřední přístup k veškerým uloženým záznamům a historii sledování.