Zakoupení ready-made společnosti představuje pro začínající podnikatele určité výhody

Co je zapotřebí při nákupu ready-made společnosti


· Firma, která vám tuto službu poskytne, bude od vás vyžadovat, abyste se rozhodli, jak se bude nově vaše společnost jmenovat. Zároveň musíte mít jasno, kde se bude nacházet sídlo společnosti, a pochopitelně půjde také o předmět podnikatelské činnosti. Dále budou zapotřebí základní údaje o jednatelích a společnících a také přehled o jejich podnikatelských aktivitách. Případně budete jednat o registraci k platbám daní.
chlupaté ruce.jpg
· Musíte mít souhlas (pronajímatele apod.) s umístěním sídla vaší společnosti. Některé firmy vám mohou tento krok usnadnit tím, že vám nabídnou možnost vytvořit registraci virtuálního sídla firmy, případně přímou registraci na některé z adres jejich působiště.
· V případě, že předmětem vašeho podnikání není volná živnost, budou zapotřebí všechny potřebné doklady, kterými prokážete vaši odbornou způsobilost. Tedy např. maturitní vysvědčení, výuční list v příslušném oboru, ověření o kvalifikaci, uznání odborné kvalifikace, vysokoškolský diplom, prokazatelnou praxi jako OSVČ apod.
· Následuje návštěva notáře, kde dojde k podpisu veškeré potřebné dokumentace a od této chvíle je možné rozjet podnikatelskou činnost.
· Po notářsky ověřených podpisech listin je třeba provést ohlašovací povinnost a zapsání změn údajů v obchodním rejstříku. Ze zákona je na to určeno rozmezí od 3 do 10 kalendářních dnů.
ruce nad stolem.jpg

Co vyřizuje firma za vás

· Převedení obchodních podílů vaší společnosti, registraci změn předmětu podnikatelské činnosti, a samozřejmě i názvu společnosti, sídla a statutárních orgánů.
· Zorganizuje první valnou hromadu a uhradí všechny notářské poplatky. Termín návštěvy notáře a volbu notáře zpravidla firma zajišťuje také.
· Ověřování všech listin a podpisů jde rovněž na vrub firmy, měla by se postarat o to, aby bylo zajištěno vše potřebné.
· Firma hradí soudní poplatky spojené se zápisem změn do Obchodního rejstříku.
· Firma sjednává všechny potřebné záležitosti ohledně vázaných i volných živností. Vyřizuje koncesionářská a jiná oprávnění potřebná k zahájení podnikatelské činnosti.
· Firma hradí všechny správní poplatky související s ohlášením podnikání.
· Firma registruje subjekt k platbě DPH a k dalším daňovým povinnostem.